អំពើល្អ និង បាបកម្ម​ Good deed & Bad deed

by Dara Vireak on Wednesday, September 29, 2010 at 12:30pm

១. កុំច្រណែននឹងមនុស្សដែលមានបាបកម្ម, ចូរគោរពនូវអំពើល្អ! Don’t jealous with a sinful person, let do all the goodness!

២. ព្រះតែងតែនៅជាមួយអ្នកធ្វើអំពើល្អ ទោះនៅទីណាក៏ដោយ ផ្ទុយទៅវិញទោះជានៅវត្តអារាម ក៏មានបិសាចដែរ ឲ្យតែអ្នកប្រព្រឹត្តនូវបាបកម្ម។ God always with the good deed person where ever they go; in contrary bad deed will meet the evil although they are in pagoda, church or mosque 

៣. មិនធ្វើអំពើបាប  មិនខ្លាចជួបខ្មោច។ Not done bad deed, not afraid to face with evil.

Advertisements

One response to “អំពើល្អ និង បាបកម្ម​ Good deed & Bad deed

  1. បិសាចរឺខ្មោចគឺកើតឡើងពីចិត្តគំនិតដែលមិនស្ងប់ កើតឡើងពីអំពើរអាក្រក់ដែលភ័យខ្លាច រឺអ្នកខ្លះយកពាក្យខ្មោចព្រាយបិសាចនេះជានុយក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើរអសីលធម៌ រឺអំពើរឆោតល្ងង់ផ្សេងៗដូចជា សំលាប់មនុស្ស ដោយចោទថាជាអាបធ្មប់ សំលាប់ខ្លួនដោយសា​រខ្មោចនាំ។ល។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s