ឧបករណ៍ ភ្លេងបុរាណខ្មែរមួយចំនួន Some Khmer Traditional Classic Instruments

Advertisements

5 responses to “ឧបករណ៍ ភ្លេងបុរាណខ្មែរមួយចំនួន Some Khmer Traditional Classic Instruments

  1. ខ្ញុំសូមសួរមួយ តើធ្លាប់ឃើញគងមននៅក្នុងវង់ភ្លេងតន្ត្រីខ្មែរទេ? ឬមួយក៏ទៅយករូបរបស់គេមកគ្រាន់តែវាយអក្សរខ្មែរបញ្ចូលទេ?

  2. នៅណាមានលក់ចង់ទិញមួយ

  3. what about ken is instrument from oudormeanchey

  4. there are more khmer instrument ..that not put in here..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s