ការឈឺចាប់

“គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងអ្នកដែលយើងទុកចិត្តបំផុត ក្បត់យើងនោះទេ!”

 

រឿង “ដើមឈើ និង មែកឈើ”

បុរសម្នាក់បានចូលទៅកាប់ឈើនៅព្រៃជ្រៅមួយ ឃើញដើមឈើនោះធំល្អ ក៏បានយក ពូថៅកាប់ចាំងគល់ទាល់តែរលំ តែដោយសារខ្លួនម្នាក់ឯង មិនអាចលើក ដើមឈើនោះ ដាក់រទេះរួច ក៏សំរេចចិត្តច្រៀកជាចំរៀកតូចៗ។ បុរសនោះបានកាត់ មែកឈើ ចាំងឲ្យ ស្រួចធ្វើជាស្នៀត រួចយកទៅទម្លុះចូលក្នងដើមឈើដើម្បីបំបែកវាជាចំរៀកៗ។ ខណៈ នោះស្រាប់តែមានសម្លេងថ្ងូរពីដើមឈើនោះថា ពេលដែលអ្នកកាប់ខ្ញុំនឹងពូថៅ ទោះជា មានការឈឺចាប់ តែក៏មិនឈឺដល់ ពេលដែលអ្នក យកមែករបស់ខ្ញុំមក ទម្លុះសាច់ខ្ញុំ ដូច្នេះ ដែរ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s