លទ្ធផលនៃការក្បត់

“អ្នកដែលក្បត់ គឺជាមនុស្សដែលមិនគួរសេពគប់”

 

រឿង “ពពែព្រៃ និង អ្នកដាក់អន្ទាក់”

ក្រោយពីចាប់បានពពែព្រៃ១ក្បាល អ្នកដាក់អន្ទាក់ សប្បាយចិត្តណាស់ ក៏រៀបចំវិល មកកាន់ លំនៅវិញ ស្រាប់តែពពែព្រៃ អង្វរថា “សូមលោកម្ចាស់ ទុកជីវិតឲ្យផង ខ្ញុំនឹង ទៅ បញ្ឆោត ពពែព្រៃទាំងហ្វូង ឲ្យមកជាប់អន្ទាក់” បុរសដាក់អន្ទាក់គ៏គំហកឲ្យវិញថា “អាគម្រក់ ដើម្បីរួចខ្លួន ឯងសុខចិត្តក្បត់សាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្រ យើងយកឯង ធ្វើម្ហូប គឺ ប្រណីណាស់ទៅហើយ“។

ពពែព្រៃក៏សួរវិញថា “មានហេតុផលអ្វីដែល លោកម្ចាស់មិន សម្លាប់ខ្ញុំទេ?” បុរសក៏តបវិញថា “គុណធម៌ទេ អាចជួយនាំមកនូវសេចក្តីសុខ តែចំពោះឯងគ្មាន សារជាតិនេះទេ“៕

by Dara Vireak on Thursday, February 3, 2011 at 10:29am
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s