ស្នេហ៍ស្មោះសរ (បទជាប់ទង)

ដោយ៖ វីរៈ ដារ៉ា February 24, 2011

ស៖ ​ស្នេហាបង ចងចិត្តអូន សូន្យមិនស្តាយ
​​យើងពីរកាយ ក្លាយជាគូ យូរមកហើយ
មិនដែលបែក ចែកទ្រនុំ ទំនោះឡើយ
អូនសូមកើយ ខ្នើយស្មាបង ផងវរមិត្រ។

ប៖ ស្នេហ៍ភក្តី ស្រីនិងបង ផ្សងគ្រប់ជាតិ
សូមអស់ញាតិ ជាតិទាំងឡាយ ផ្សាយរឿងពិត
ព្រាបទាំងពីរញីនិងឈ្មោល ចូលរួមចិត្ត
យើងពីរពិត គិតតែមួយ ជួយសាក្សី។


Advertisements

One response to “ស្នេហ៍ស្មោះសរ (បទជាប់ទង)

  1. ចាបពូក

    ល្អណាស់ !មានន័យមែន!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s