ភ្ជុំបិណ្ឌ​ (បទកាកគតិ)

បិណ្ឌ១មកដល់                                 អ្នកខ្លះរែងខ្វល់                        ពីរឿងចង្ហាន់

បានអ្វីប្រគេន                                    ជូននេនបានឆាន់                     រួចវេទៅកាន់

បុពការីជន។

ភ្លេចគិតពីផ្ទះ                                      ដែលនៅមានព្រះ                 កំពុងទោរទន់

ចង់ញាំក្តៅៗ                                       កូនចៅហាមមុន                   លោកនាំទោសធ្ងន់

អន្តរាយអាត្មា។

ចូរអ្នកចងចាំ                                      នូវពុទ្ធបណ្តាំ                          ទ្រង់បានត្រាស់ថា

បើគោរពព្រះ                                      សំពះអ្នកណា                         មានគុណថ្លៃថ្លា

ដល់រូបយើងនោះ។

by Dara Vireak on Thursday, September 23, 2010 at 12:36pm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s