ស្រល់ (បទពាក្យ៧)

by Dara Vireak on Wednesday, August 18, 2010 at 10:23am

ខ្លះប្រដូចប្រុសទៅចុងស្រល់                                     ដែលរេតាមខ្យល់ការពារប្រាណ

មិនឲ្យវាយោដែលសាមាណ                                      មកតាមរំខានដល់កាយា។

ចំណែកផ្កាស្រល់ពេលរីកហើយ                                 មិនស្រពោនឡើយខុសពីផ្កា

បញ្ចេញសម្រស់ស្រស់កាយា                                     មិនក្រៀមឡើយណាទុករយឆ្នាំ។

ស្រល់តែងដុះកន្លែងត្រជាក់                                       នេះសបញ្ជាក់ហើយបានផ្តាំ

ថាទីដែលក្តៅមិនឲ្យដាំ                                              នាំអំពល់កម្មឥតបានការ។

បើមនុស្សពិតជាដូចស្រល់                                         នោះប្រាកដផលល្អអស្ចារ្យ

ដូចគីរីរម្យដែលប្រាថ្នា                                               គ្រប់ជនខេមរាចង់កំសាន្ត៕

Advertisements

One response to “ស្រល់ (បទពាក្យ៧)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s