ចិត្តបុណ្យ

by Dara Vireak on Sunday, October 17, 2010 at 1:37pm

 

កូនខ្លះ ពេលឪពុកម្តាយនៅរស់ មិនហ៊ានទិញរបស់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ៗ ជូនគាត់ពិសារទេ ពេលឪពុក ម្តាយឈឺ មិនបានប្រឹងប្រែងព្យាបាលទេ ពេលពួកគាត់ចែកឋានទៅ ក៏ស្តាយក្រោយ ខំប្រឹង ធ្វើបុណ្យ ទៅវត្ត ឬ សែនម្ហូបអាហារ ដែលគាត់ចង់ពិសារ។

» តើការស្តាយក្រោយ បានប្រយោជន៍អ្វីទៅ?

» តើខំប្រឹងធ្វើបុណ្យ ខំប្រឹងយំឲ្យលឺៗ គាត់អាចរស់ឡើងវិញដែរឬទេ?

» តើខំប្រឹងទៅវត្ត ឬ សែនម្ហូបអាហារ គាត់អាចទទួលបានឬទេ?

 

(បទភុជង្គលីលា)

ពេលគាត់រស់មិនខំប្រឹង                    ពេលស្ងាត់មាត់ឈឹង               ប្រឹងធ្វើបុណ្យទាន។

ពេលនៅរស់កាលស្រែកឃ្លាន           បែរជាមិនមាន                         កូនចៅទិញឲ្យ។

ពេលគាត់ឈឺគេបណ្តោយ                នាំគ្នាទុកឲ្យ                             តាមយថាកម្ម។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s