ទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា

by Dara Vireak Tuesday, December 7, 2010

បន្ទាប់ពីការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Star-Cell ដែលមានក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះ TeliaSonera សំរេចចិត្តរួមបញ្ជូលជាមួយនិង ក្រុមហ៊ុន Smart Mobile (Latelz Co) ដោយជ្រកក្រោមផ្លាករបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ ការរួមបញ្ជូល ធ្វើឲ្យ Smart Mobile មានអតិថិជន ៨៥ម៉ឺននាក់ ឈរលំដាប់លេខបី បន្ទាប់ពី Mobitel និង Metfone។ តើអ្នកណាជាអ្នកបន្ទាប់?

»»» Mfone & Hello? ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនពីរនះ រួមបញ្ជូលគ្នាវិញ ពិតជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ ហើយនឹងមកឈរលំដាប់លេខបីវិញ យ៉ាងងាយស្រួល។

»»» Beeline & qb? មានការពិបាកបន្តិចក្នុងការរួមបញ្ជូលគ្នា តែក៏ជាមធ្យាបាយមួយដែលអាចបន្តជីវិត

»»» Excell ដែលជាក្រុមហ៊ុនតូចបំផុត នឹងរងនូវការក្ស័យធន ហើយលាប្រជាជនកម្ពុជា ដូចដែលរាមច្បងមុនៗបានធ្វើរួចហើយ ប្រសិនបើគ្មានការចូលសង្គ្រោះ ពីសំណាក់ ក្រុមហ៊ុនណាមួយទេ។

តាមការព្យាករណ៍ ក្រុមហ៊ុនដែលអាចឈរជើងក្នុងរយះពេល ៥ឆ្នាំខាងមុខ មានតែ៥ ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ។ គួរពុំគួរ សូមអធ្យាស្រ័យ នេះគ្រាន់ជាគំនិតមួយប៉ុណ្ណោះ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s