ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

by Dara Vireak on Sunday, October 17, 2010 at 11:16pm

 

ប្រទេសយើងឥឡូវការផ្យាយពាណិជ្ជកម្មពិតជាមានការរីកចំរើនគួរឲ្យកត់សំគាល់ ពាណិជ្ជកម្មខ្លះមានការអប់រំអ្នកទស្សនា ឲ្យចេះគោរពអាធ្យាស្រ័យគ្នា ចេះជួយយក អាសារគ្នាទៅវិញទៅមក ខ្លះទៀតក៏មាន បណ្តុះនូវទឹកចិត្តស្រឡាញ់ខ្មែរ។ អ្នកតែងនិពន្ធនូវឈុតទាំងនេះពិតជា មានឧតម្តគិតិ គួរឲ្យគោរព និង កោតសរសើរ នូវការច្នៃប្រឌិត របស់ពួកគេមែន។

ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះបែរជាមានឈុតពាណិជ្ជកម្មទូរគមនាគមន៍មួយ បានវាយប្រហារគូរប្រជែង របស់ខ្លួនទៅវិញ ទោះជាទង្វើរនោះ មិនបង្ហាញដោយផ្ទាល់ ក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនា យល់បាន នូវអ្វីដែលគេចង់និយាយដែរ។ ទង្វើរនេះគឺការប្រព្រឹត្តខុសពីក្រមសីលធម៌ នៃមុខជំនួញ និង មានលក្ខណៈចង្អៀតចង្អល់ គួរណាស់តែ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ អន្តរាគមន៍ កុំឲ្យមានករពីនេះកើតមានបន្តទៅទៀត។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s