ប្រាក់រៀល សំរាប់ចរាចរទីផ្សារមូលប័ត្រ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំរេចយកប្រាក់រៀល មកប្រើប្រាស់ ក្នុងទីផ្សារមូលប័ត្រ។ តែក្នុងរយះពេល​៣ឆ្នាំ​ដំបូង អាចទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លាបាន បើមានការព្រមព្រៀងរវាងអ្នកទិញ និង អ្នកលក់។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s