ឪពុកម្តាយទូន្មាន

មាតាបិតា                                      អប់រំកូនថា                            បុត្រអឺយខំរៀន

ពេលដែលកូនចេះ                    ចំណេះជាស្ពាន                     ទ្រព្យក៏កូនមាន

        កិត្តិយសប្រពៃ។

ទាន់ខ្លូននៅក្មេង                         កុំគិតដើរលេង                              នាំរឿងចង្រៃ

ទោះនៅឆ្ងាយជិត                      ញាតិមិត្តជេរស្តី                        ថាកូននោះនៃ

       គ្មានបាប្រដៅ។

កូនអឺយកូនប្រុស                       កិច្ចការទាំងអស់                        មិនត្រូវឲ្យខ្លៅ

ត្រូវរៀនរៀបចំ                             ទុកដាក់ក្នុងក្រៅ                        កុំឲ្យញាតិផៅ

      និន្ទាណា៎កូន។

កូនដឹងទេថា                                ឪពុកនេះណា៎                          ធ្វើស្ពានឲ្យកូន

ទុកគ្រាន់ដើរឆ្លង        ​                     ចម្លងដូចក្បូន                                រីឯរូបកូន​

          ត្រូវធ្វើជាថ្នល់៕

ដោយ៖ វីរៈ ដារ៉ា (14 ឧសភា 2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s