នឹងមានអ្វីប្លែកចំពោះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា?

ក្រុមហ៊ុន Thaicom ដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន 51% របស់ក្រុមហ៊ុន Mfone មាន​បំណង​ដក​ខ្លួន​ ចេញពីទីផ្សារ​នៅប្រទេស​កម្ពុជា និង ឡាវ បន្ទាប់ពី លទ្ធផល​អជីវកម្ម​​​នៃ ទូរស័ព្ទ​ចល័ត អចល៍ត និង អ៊ីនធឺណែត របស់ខ្លួន បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ។​ អតិថិជន​កាលពី​ត្រីមាស​ទី​១​ ឆ្នាំ២០១១ មានចំនួន ៦៩៨,០០០ នាក់ បានធ្លាក់មកត្រឹម ៥៥៣,៦០០ នាក់នៅ​ត្រីមាសទី២​ក្នុងឆ្នាំដដែល។​ មានសេណារ៉ូពីរ ដែលនឹងកើតឡើង គឺទី១ លក់​ភាគ​ហ៊ុនរបស់​ខ្លួន​ទាំងស្រុង និង ទី២ រួមបញ្ចូលគ្នា​ជាមួយ នឹង Axiata (Hello) ដូច​ការ​ព្យារ​ករណ៍​របស់ខ្ញុំ​កាលពីចុងឆ្នាំ​២០១១។

Axiata ដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំ បានទិញភាគហ៊ុន​ Telcom Malaysia របស់ Hello ទាំងអស់​ ហើយ​ក៏​ប្រហែលជានឹងមានផែនការ ទិញយក​ភាគហ៊ុន Thaicom ផងដែរ។​

ក្រុមហ៊ុន Excell ក៏កំពុងចរចារលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនផងដែរ។

ចុះ Beeline និង qb ដែលនឹងក្លាយជា​ក្រុមហ៊ុនតូចជាងគេ បន្ទាប់ពី Excell លាចាក​ទៅ នឹង មានផែនការបែបណាដែរ?

Advertisements

One response to “នឹងមានអ្វីប្លែកចំពោះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា?

  1. Beeline មិនតូចនោះទេ ! បើកុំតែលេងកៀបស៊ី ម្លេះ Beeline រីកធំណាស់ !!! តម្លៃថោកទៀតផង !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s