ហេតុអ្វីបាន​ជា​មាស​នៅ​តែ​បន្ត​ឡើង​ថ្លៃ?

ខាងក្រោម​នេះជា​មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមាស​ក្លាយ​ជាវត្ថុ​សួគ៌៖

  • អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅតែខ្ពស់នៅអាមេរិក។
  • អត្រាការប្រាក់ទាបពេក ដែលបណ្តាល​ឲ្យមាន​អតិផរណា ដូច្នេះ​ហើយ​មាសនៅតែជាទំនិញដែល​ប្រឆាំងនឹង​​អតិផរណា។
  • រដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោក​នាំគ្នារវល់បោះ​ក្រដាស​ប្រាក់ ហើយ​ក៏គ្មាន​សញ្ញាណ​ណា​ដែល​ពួកគេនឹងបញ្ឈប់ឡើយ។​
  • តំរូវការមាស​កាន់តែកើនឡើងជាងការផ្គត់ផ្គង់ ជាពិសេស​ក្នុង​ចំណោម​អ្នកមានចំណូលមធ្យម​ នៅប្រទេសចិន និង ឥណ្ឌា។
  • ​ភាពដែលអាចដើរថយក្រោយនៃសេដ្ឋកិច្ច នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ​២០១២។
  • ធនាគារជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក​ កំពុងរវល់ទិញមាស​ស្តុក។

អត្ថបទដែលទាក់ទង៖
» ការព្យាររណ៍តម្លៃមាស
» តម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ

Advertisements

One response to “ហេតុអ្វីបាន​ជា​មាស​នៅ​តែ​បន្ត​ឡើង​ថ្លៃ?

  1. Thanks for writing this. I really feel as though I understand so much more about this than I did before. Your blog really brought several things to light that I never would have considered before reading this. You should continue this, I know most people would acknowledge youve got a expertise.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s