ក្រមុំឡើងថ្លៃ (បទកាកគតិ)

Advertisements

3 responses to “ក្រមុំឡើងថ្លៃ (បទកាកគតិ)

 1. កវីពួកែ សំនេរមានស្នេហ៍ ទាក់ទាញចិត្តខ្ញុំ

  អោយចូលចិត្តអាន អំពីក្រមុំ ឡើងថ្លៃដូចនំ
  ធ្វើអំពីមាស។
  តែបើដឹងខ្លួន វាក៏សមសួន ត្រឹមត្រូវពេកណាស់
  យើងជាអ្នកក្រ ត្រដរដឹងច្បាស់ មិនអាចក្រឡាស់
  ទ្រឹស្តីដុល្លា។
  តែមិនអីទេ ទាំងយើងទាំងគេ ជួបរឿងសោកា
  បើផ្លាស់មិនបាន ទ្រឹស្តីយាយតា ស៊ូរក្ស័យមរណ
  ភាគីស្មោះស្នេហ៍។
  សូមអរគុណ ចំពោះកំណាព្យ ដែលជួយអោយខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួន!!!!

 2. I really enjoy looking through on this site, it has great posts . “The secret of eternal youth is arrested development.” by Alice Roosevelt Longworth.

 3. I am impressed with this internet site, very I am a fan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s