រីករាយឆ្នាំថ្មី ២០១២!​ (បទពាក្យ៧)

រីករាយឆ្នាំពីរពាន់ដប់ពីរ            …….      ខ្មែរគ្រប់ជន្មីជួបសិរី
ទោះនៅទីណាប្រុសឬស្រី         …….      ក៏ជួបតែក្តីសុខមង្គល។

ឆ្នាំថ្មីជោគជ័យគ្រប់ៗប្រាណ   …….      ប្រទេសសាន្តត្រាណអស់អំពល់
រឿងទុក្ខកន្លងកុំឲ្យយល់        ​​  ​  …….      ខ្មែរក៏លែងពុលរឿងអប្រិយ។

ឆ្មាំថ្មីត្រូវបានព្យាករណ៍ថា         …….       សេដ្ឋកិច្ចនោះណាជួបគ្រោះភ័យ
ដូច្នេះចូរមិត្តទាំងគ្រប់វ័យ           …….       សន្សំសំចៃកុំខ្ជះខ្ជាយ។

ត្រៀមខ្លួនស្វាគមន៍រាល់បញ្ហា   …….       ហើយគ្រប់កិច្ចការមិនរាយមាយ
តស៊ូប្រឹងប្រែងទើបពណ្ណរាយ   …….       ដូចគ្រូបាធ្យាយប្រៀនប្រដៅ។

ឆ្នាំថ្មីមកដល់ខ្មែរសាមគ្គី              …….       គ្រប់ទិសគ្រប់ទីជាញាតិផៅ
វិញជាធ្លុងមួយមិនឲ្យខ្លៅ            …….        ដាស់អស់កូនចៅយើងជាខ្មែរ។

អង្គរជាទឹកដីពិសិដ្ឋ                      …….         ប្រជាមូលចិត្តគិតប្រឹងថែ
ក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកក្រុងឬស្រែ  …….        នាំគ្នាជួយខ្មែរឲ្យរុងរឿង៕

Advertisements

3 responses to “រីករាយឆ្នាំថ្មី ២០១២!​ (បទពាក្យ៧)

  1. I reckon something genuinely special in this website.

  2. Thanks a lot for being the teacher on this topic. My spouse and i enjoyed the article very much and most of all enjoyed reading the way in which you handled the issues I regarded as controversial. You’re always extremely kind towards readers like me and aid me in my everyday living. Thank you.

  3. ១)​សន្សំ​មិន​រក​—–​​បាន​ឥ​ដាក់​ទុក-
    វិ​បត្តិ​នឹង​មុខ​——-​មិន​ខំ​រំដោះ-
    នាំ​គ្នា​គេច​ចេញ—-​បន្ថែម​គ្រោះ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s