ស្បែកជើងសាកថ្មទូរស័ព្ទ

ដំណោះស្រាយថ្មី ចំពោះការសាកថ្មទូរស័ព្ទដៃ ដោយគ្រាន់តែការដើរ ឬ រត់ តាមរយះ ស្បែកជើងប្រភេទកីឡា ដែលបានរចនាឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យា ថាមពលកកើតដោយ ចលនា ឬហៅថា “Kinetic Energy”។ ប្រដាប់សាកថ្ម ត្រូវបានបង្កប់ក្នុងស្បែកជើង និង ភ្ជាប់មកទូរស័ព្ទដៃបានតាមរយះ USB។

អ្នកដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះជាអ្នករចនាផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងជាអ្នកលេងក្តារំអិល ជនជាតិអាហ្សង់ទីន លោក សូលដាដ ម៉ាទីន (Soledad Martin) ដែលព្យាយាម បង្កើតនូវ ថាមពលកកើតឡើងដោយចលនាក្នុងទំរង់ផ្សេងៗ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s