ក្អែក​ហើរ​មក​ទុំ​លើ​ខ្នង​ឥន្ទ្រី​ដែល​កំពុង​ហើរ​

ដកស្រង់ពី CEN

លោក Hyeongchol Kim បានថតរូបដ៏ទាន់ហន់មួយគឺ ក្អែកមួយក្បាលកំពុងហើរ មកទុំលើខ្នងរបស់សត្វឥន្ទ្រីដ៏ធំមួយ ក្បាលដែលកំពុងហើរដែរ។ វាជារូបភាពមួយ ដែលកម្រមានអ្នកណាមួយប្រទះឃើញណាស់ នៅពេលសត្វក្អែកមួយក្បាល ព្យាយាម ហើរឲ្យទាន់ល្បឿនរបស់ឥន្ទ្រីនិង ព្យាយាមទុំលើខ្នងឥន្ទ្រី ដែលកំពុងតែ ហើរដែរនោះ។

អ្នកថតរូបពីដំបូងគិតថា វានឹងមានការដេញចិកគ្នារវាងសត្វទាំងពីរមិនខាន ព្រោះតែ ក្អែក នោះវាក្លាហានពេក តែផ្ទុយទៅវិញឥន្ទ្រីនៅតែហើរទៅមុខដោយព្រងើយ ទុក ឱកាសឲ្យក្អែកមួយក្បាលនោះទុំលើខ្នងវាដោយគ្មានធ្វើប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ តាមមើល ទៅសត្វទាំងពីរអាចជាក្លើនិងម្រាក់គ្នាផងក៏ថាបាន ព្រោះតាមធម្មតាឥន្ទ្រីធ្លាប់ចាប់ សត្វក្អែកស៊ីជារឿយៗដែរ៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s