ការជួញដូរដ៏ឈ្លាសវៃ?

សូមមិត្តអ្នកអានជួយផ្តល់យោបល់ផង ថាតើការជួញដូរខាងក្រោមនេះ ជាការឈ្លាសវៃ ឬ ការបោកប្រាស់ ឬ យ៉ាងណា?

ឪពុកបាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសថា៖ “ប៉ាចង់រកប្រពន្ធឲ្យកូនមួយ?
កូនក៏ឆ្លើយទៅកាន់ឪពុកវិញថា៖ “ទេ
ឪពុកតែកូនក្រមុំជាកូនស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីប៊ីលហ្គេតណា៎?
កូន ចឹងយល់ព្រមប៉ា
 

បន្ទាប់ពីកូនប្រុសបានយល់ព្រមហើយ ឪពុកក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួបសេដ្ឋីប៊ីលហ្គេត

ឪពុក៖ ខ្ញុំចង់ស្តីដណ្តឹងកូនស្រីលោកសេដ្ឋី ឲ្យមកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ?
ប៊ីលហ្គេត៖ ទេ
ឪពុក៖ តែកូនប្រុសខ្ញុំជាអគ្គនាយកធនាគារ
ប៊ីលហ្គេត៖ ចឹងបាន
 

ក្រោយពីប៊ីលហ្គេតបានយល់ព្រមហើយ ឪពុកក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួបនិង អគ្គនាយកធនាគារ វិញម្តង

ឪពុក៖ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតែងតាំងកូនប្រុសខ្ញុំជានាយកធនាគារ
អគ្គនាយក៖ មិនបានជាដាច់ខាត?
ឪពុក៖ កូនប្រុសខ្ញុំជាកូនប្រសារមហាសេដ្ឋីប៊ីលហ្គេតណា៎
អគ្គនាយក៖ បានៗចឹង
Advertisements

One response to “ការជួញដូរដ៏ឈ្លាសវៃ?

  1. ឆ្លាត…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s